Leden inlog
Harmonie Made

Nieuws

Anjercollecte 2017

Geplaatst op 20-06-2017 om 21:40 door Bert Kielestein in de categorie algemeen

Geacht bestuur,Met genoegen kan ik u mededelen dat de opbrengst van de Anjeractie in de gemeente Drimmelen

€ 3.042,12 bedraagt.Dit resultaat is mede door uw medewerking tot stand gekomen, waarvoor mijn hartelijke dank.

Het aandeel van uw vereniging bedraagt € 1.031,24, 50% van laatstgenoemd bedrag, zijnde € 515,62

wordt zo spoedig mogelijk door het Prins Bernhard Cultuurfonds Anjeractie aan u overgemaakt.De verdere financiële afhandeling is in handen van het Cultuur fonds.
Het Fonds stort de premies rechtstreeks op de bankrekening van de verenigingen of instellingen.

Graag vraag ik u mijn dank over te brengen aan de collectanten en collectrices van uw vereniging die hiervoor tijd hebben vrijgemaakt.Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest en ik hoop dat u ook het volgend jaar weer uw medewerking zult verlenen.Met vriendelijke groet,Anita van Haperen

Afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden

Een mooie financiële injectie voor onze vereniging dus volgend jaar weer.

Meer nieuws

DatumTitel
05-06-2018Buitenconcerten 2018
21-05-2018Voorspeeldag jeugd
27-02-2018Verenigingsconcert St. Caecilia 11 maart
30-01-2018Verenigingsconcert St. Caecilia
11-01-2018Huldiging jubilarissen
30-12-2017Gelukkig nieuwjaar!
16-12-2017Madese scholieren maken muziek.
18-11-2017De Klarinet
10-11-2017St. Caecilia timmert aan de weg op de basisschool!
20-10-2017Concert Harmonie en Tamboerkorps St. Caecilia