St. Caecilia Portal
Harmonie Made

Geschiedenis

Voor 1919 was er al sprake van een muziekvereniging in Made. Deze fanfare werd vanwege de eerste wereldoorlog opgeheven en op 1 juli 1919 heropgericht als kerkelijke Harmonie St. Caecilia.
De repetities vonden destijds plaats in het patronaatsgebouw maar dat veranderde na de 2e wereldoorlog. Toen verhuisde het muziekgezelschap naar "De drie Linden". De naam veranderde ook in R.K. Harmonie St. Caecilia.

In 1948 werd door gebrek aan houtblazers de harmonie omgezet in een fanfare. Het ledenaantal schommelde in de loop der jaren sterk.
In de jaren '70 was er een grote toeloop van vooral jeugdige muzikanten waardoor het in 1977 weer mogelijk was om de fanfare om te zetten naar een harmonie.

De historie van het tamboerkorps loopt a-synchroon met dat van de harmonie.
In de jaren dat het wat minder ging met de fanfare/harmonie (jaren ‘60/’70) vierden de tamboers hoogtij.

In 2004 is het opleidingsorkest Poco a Poco opgericht waarin leerlingen al snel de kans krijgen om mee te spelen. De opleidingen binnen de vereniging werden zo nog uitgebreider.