St. Caecilia Portal
Harmonie Made

Vrienden van de Harmonie

Rond 1980 zijn de eerste ideeën ontstaan om enigszins los van Harmonie Sint Caecilia, particulieren en bedrijven te benaderen voor een jaarlijkse financiële bijdrage. Een aantal vrijwilligers zijn hiermee gestart wat resulteerde in oprichting van de Stichting Vrienden van Harmonie Sint Caecilia Made.

De Stichting heeft als doel:


Bevordering van de continuïteit en ondersteuning van Harmonie St. Caecilia te Made. Het zorgvuldig beheren, reserveren en toewijzen van gelden en andere middelen aan Harmonie St. Caecilia ter bekostiging van onder meer instrumenten, partituren, opleidingen en evenementen.

De afgelopen jaren zijn dankzij de bijdrage van de Vrienden van de Harmonie vele instrumenten aangeschaft en is er veel geïnvesteerd in opleiding tot zelfs blokfluitlessen op de basisscholen om kinderen met muziek kennis te laten maken.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

VoorzitterPaul Smits
SecretarisNiels van Meggelen
PenningmeesterHans van den Noort
BestuurslidGwen van de Waarsenburg
BestuurslidKees Meeuwissen
BestuurslidNick Simonis


De voorzitter van St. Caecilia aan het woord


"Harmonie & Tamboerkorps St. Caecilia dankt ‘De Vrienden’ !"

Zoals u allen wel bekend leven we in woelige tijden, daar waar het subsidies van de overheid betreft.

Voor culturele verenigingen, waarvan wij natuurlijk ook deel uit maken, is het moeilijk om de touwtjes aan elkaar te knopen. Alleen met contributiegelden en het houden van bijvoorbeeld een rommelmarkt kun je het hoofd amper boven water houden.

‘De Vrienden van de Harmonie’ zorgen er voor dat wij financieel dusdanig gesteund worden dat wij de exploitatie rond kunnen krijgen en dat wij elk jaar in de gelegenheid gesteld worden om een of meerdere nieuwe instrumenten aan te schaffen.

Wij danken onze ‘muzikale vrienden’ enorm voor hun steun !


Johan Simons
Voorzitter Harmonie & Tamboerkorps St. Caecilia

Word vriend van de Harmonie!

Contactformulier